16. jul, 2017

Nieuw leiderschap en rolmodellen nodig

In deze snel veranderende wereld, waarin 24/7 een stortvloed aan informatiestromen en prikkels bij mensen binnenkomen, is een sterk filter nodig om een eigen focus in dit bestaan scherp voor ogen te kunnen (blijven) houden. Er zullen mensen zijn die deze focus koppelen aan een religie, maar noem het anders een soort missie of innerlijke drijfveer die we verder willen vormgeven. Een eigen weg of pad, waarbij we onszelf verder kunnen ontwikkelen en iets met onze talenten mogen doen. Bij veel mensen, zo ook bij mij, is er hiernaast sprake van een voortdurend willen verbeteren van de wereld om ons heen. Iets zegt me dat we hier niet voor niets zijn en dat we iets kunnen betekenen voor de aarde/ de wereld/ de maatschappij om ons heen. Er is zoveel ellende in de wereld, maar ook zoveel goeds dat gebeurt.
Op de ellende wordt al zoveel gefocust en dat zorgt er in mijn ogen voor dat deze daardoor nog groter wordt als we niet ook het tegengeluid voldoende aan bod laten komen.
Sterker nog: Ik begin liever bij het goede, bij vertrouwen en het jezelf mogen zijn bij wie of wat je bent. Uiteraard altijd met respect voor de ander. Goede voorbeelden inspireren mij en voor anderen probeer ik op mijn beurt dan weer een goed voorbeeld of een rolmodel te zijn. Er is zoveel goeds in en om ons heen waar we onderdeel van kunnen uitmaken als we hiervoor (durven) kiezen.

In dit artikel doe ik graag een beroep op leidinggevenden, maar ook op leerkrachten, cabaretiers, journalisten, ouders en alle anderen die direct invloed op een groep mensen hebben, om hierin voorop te gaan. Kijk eens in de spiegel en vraag jezelf af of je je werk of opvoeding vooral doet:
1. Voor eigen gewin, voor macht, geld, aanzien of om ergens bij te horen, of:
2. Om in eerste instantie het werkveld waarvoor je bewust hebt gekozen en waar mensen/ kinderen direct onderdeel van zijn, te verbeteren. Om positief een voorbeeldrol te vervullen om je omgeving te laten groeien in zelfvertrouwen, eigenaarschap en perspectief.
Als voorbeeld schets ik onderzoeken uit de onderwijssector, waaruit komt dat vooral de leerkracht in de klas het grootste verschil kan maken voor de ontwikkeling van de leerlingen. Meer dan welke methode ook. Zo kan een directeur weer het verschil maken voor de leerkrachten en een bestuurder kan dit weer doen voor de directeur. Om iets dus aan de basis tot bloei te laten komen, is het goede voorbeeld en is vertrouwen van degene nodig, die daar leiding aan geeft.
Graag doe ik een oproep aan allen om al het goede dat jullie in huis hebben, te delen met je omgeving. Om kinderen een stuur en het vertrouwen te geven dat zij zaken ten positieve kunnen veranderen door ook weer een goed voorbeeld te zijn. De wereld kunnen we een heel stuk mooier en leefbaarder maken door er met zijn allen voor te gaan. Dit klinkt groot, maar laten we klein beginnen. Ieder in zijn of haar eigen omgeving. Weg met een wereld van angst, maar op zoek naar verbinding, respect en zelfvertrouwen! Een prachtig initiatief van deze tijd dat daar goed bij aansluit is het Rolmodellenbureau in Den Haag ( www.rolmodellenbureau.nl ), waarbij ik me dan ook van harte heb laten inschrijven. Desgewenst ben ik via hen te boeken. Graag geef ik betekenis aan het leven!