diverse blogs en artikelen

Foto door Suzan Alberts Photography, suzanalberts.com

Bovenaan deze pagina zijn via de tabbladen diverse blogs en artikelen van mijn hand te lezen. Ik hoop hiermee mooie boodschappen mee te geven.

Een voorbeeldblog voor de opstart van 2020 staat hieronder weergegeven. Een fantastisch 2020 gewenst!

We raken de kern als het onbekende zichtbaar wordt

Beïnvloeding is overal gaande. Je kunt anderen beïnvloeden, maar je kunt ook beïnvloed worden door anderen. Het hoeft zeker niet altijd negatief te zijn. In positieve zin is er sprake van "inspireren" of door anderen "geïnspireerd worden". In negatieve zin wordt "kennis als macht" gehouden en dit dient doorgaans vooral het eigen belang, wat ten koste gaat van anderen.

Mensen proberen de wereld om hen heen doorgaans zo te organiseren dat ze zich voldoende veilig voelen en zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Dit lukt lang niet altijd, omdat er andere mensen in het spel zijn met eigen belangen. In groepen passen mensen zich overwegend aan aan de (informele) leiders en aan de overheersende groepscultuur. Er is sprake van regels, routines of afspraken in een groep. Voor veel mensen voelt dit comfortabel. Je weet dan immers waar je aan toe bent.

In deze tijd, waarin informatiestromen van alle kanten, 24 uur per dag binnen komen, ontstaat er echter steeds meer onzekerheid en wantrouwen over de manier van het vasthouden van de macht van de gevestigde orde. Halsstarrig proberen vele mensen met "hoge" posities op de maatschappelijke ladder, bedrijven en verschillende politici, hun kennis te misbruiken en anderen zand in de ogen te strooien uit tijdelijk zelfbehoud. het erge is, dit gebeurt niet eens altijd bewust. het is soms een cultuur geworden waar moeilijk uit te treden is. Er wordt hierbij zelden nagedacht over de lange termijn, maar er wordt gekozen voor lijfsbehoud en de status van de huidige positie. Er wordt hierbij nog dikwijls snel "gescoord", wat voor het geheel slecht kan uitpakken. Een integrale koppeling van alle kennis en inzichten is nodig om de wereld op de lange termijn leefbaar te houden. Hiervoor is transparantie nodig en openheid van zaken.

Deze tijd kenmerkt zich volgens mij door ruwweg 3 stromingen hierbij:

  1. De gevestigde orde die zaken zo wil houden zoals ze zijn (veelal gedreven door salaris, aanzien, macht en invloed). Informatie wordt bij voorkeur alleen met anderen gedeeld voor het versterken van de eigen positie. Voorbeelden van sectoren waarin dit nog veel voorkomt: Farmaceutische industrie, bankwezen, politiek, auto- en olie-industrie, commerciële onderzoeksinstituten, enz.
  2. Mensen die openheid van zaken willen. Mensen, bedrijven en politici die willen werken aan lange termijn oplossingen en die bereid zijn om offers te brengen voor het geheel. Dit begint bij een eigen, open houding, waarbij het tonen van kwetsbaarheid een vanzelfsprekendheid is. Een holistische (mens)visie past hier vaak bij. We zijn allemaal een radartje in het grote geheel, maar er is het besef dat we samen grote verschillen kunnen maken.
  3. Mensen die zich bewust worden van de verschillen tussen voorgaande stromingen, maar die hier ergens tussenin zitten. De ene stroming is voor hen een bekend, veelal vertrouwd patroon waarop men mogelijk graag verder vaart, het andere kan alternatief overkomen en vraagt om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Dit is buiten de comfortzone. Kwetsbaarheid tonen is nieuw en in de wereld zoals deze nu is, kun je hier op worden afgerekend.

Het moge duidelijk zijn waar ik sta in het voorgaande. Ik zet de stromingen overigens neer als waarneming, niet als veroordeling. Deze blog is bedoeld voor het geven van inzicht. In 2020 zullen opnieuw vele ogen open gaan van de mensen die nu niet goed weten waar ze staan. Er komen nieuwe dingen aan het licht die voor velen nu nog onbekend zijn. Van doofpotaffaires tot misleiding en beïnvloeding. Het onbekende zal steeds meer zichtbaar worden.

De wereld zoals deze nu is, is niet ineens te veranderen. Er zijn echter wel goede stappen te zetten en ik roep iedereen op, waar je ook staat in dit geheel, om in beweging te komen voor een wereld die ook voor nieuwe generaties goed leefbaar zal zijn.

Ik roep je op om in 2020 bewuster te leven. Om te kijken wat jij kan doen voor meer openheid en transparantie. Wat jij kan doen tegen bureaucratie en het je verschuilen achter regeltjes. Wat jij kan doen tegen beïnvloeding. Ik vraag je een hand uit te steken naar de ander. Ik vraag je een voorbeeld te zijn. Toon lef, maar geef anderen de tijd en de ruimte om mee te gaan in de verandering die we als wereld doormaken!

Deze en andere artikelen en blogs staan tevens op mijn linkedinpagina. Voel je vrij ze te delen.

Taco Houkema