Blog Weg met die vooroordelen

19. aug, 2017

Berichtgeving over radicalisering en aanslagen. De inhoud ervan draait om bakken vol ellende met vele slachtoffers. Het leidt tot angstgevoelens, veroordeling, gevoelens van haat en polarisering. Door verspreiding van deze berichten via de media in snelle beelden met summiere achtergrondinformatie, verergert het effect dat het heeft op de ontvanger. Ten opzichte van vroegere tijden is er minder tijd voor het maken van gedegen persoonlijke meningsvorming. Beinvloeding is gaande van allerlei kanten. Nuancering inbouwen en achtergronden goed weergeven? Daar wordt naar mijn idee te weinig tijd voor vrijgemaakt en te weinig moeite voor gedaan, de andere kant is: Er is vaak ook weinig tijd en interesse bij de ontvanger. Gejaagdheid is aan de orde van de dag en (materialistische) afleiding wordt gezocht om het "echte leven" maar niet onder ogen te hoeven zien. Het is moeilijk om niet met deze stroom mee te gaan, maar gelukkig is er ook een steeds groter wordende groep mensen die hierin bewustwording predikt. Die zich weliswaar ook stort op de social media, maar dan met als doel inzicht te verstrekken, het goede voorbeeld te geven, zaken van meerdere kanten te belichten, te verbinden en te helpen bouwen aan een betere wereld. Hopelijk leidt dit stuk ook tot de nodige reflectie.

Bijna iedereen lijkt snel een (voor)oordeel te hebben als het gaat om wat zich elders afspeelt. Mensen trekken een conclusie op basis van de mening van de (regelmatig) subjectieve bron van het bericht. Als het meezit volgt een korte reflectie op het gebeuren en een vergelijk met de eigen context. Een verdieping met individuele achtergrondinformatie van de betrokkenen uit het bericht is vanwege het ontbreken van relevante gegevens hiertoe, vaak onbegonnen werk. Dit leidt tot meningsvorming op basis van generalisering en tot het op een bepaalde manier wegzetten van een bevolkingsgroep of geloof in het algemeen. Omdat social media zo is ingericht dat er snel reacties gegeven kunnen worden, vinden de meest extreme reacties snel een plek onder de berichtgeving. Mensen met een meer afgewogen mening zullen eerst een nadere analyse willen maken voor zij hun meer genuanceerde mening willen verkondigen. Ik schat in dat deze mening vaak niet de openbaarheid haalt, vanwege angst op negatieve of bedreigende reacties van  de eerste groep, die zwart-wit op de inhoud zal reageren.

Ik stel me regelmatig voor wat al die berichtgeving en veroordelende meningen van een groep mensen voor effect heeft op mensen uit de genoemde bevolkingsgroepen of met de genoemde religie, waarbij ik direct wil aangeven dat de pure religie zelf hier vaak niets mee van doen heeft. Het is nogal gemakkelijk om zogenaamd iets te doen "In naam van". Je bent er zelf bij!

En omdat je er zelf bij bent, roep ik iedereen die dit leest graag op:

  • Om altijd eerst zelf met gezond verstand en met gevoel een afweging te maken waarbij oorzaak en gevolg wordt meegenomen, voordat je een publieke uitspraak doet of een mening groots ventileert;
  • Om geen stelling te nemen tegen bevolkingsgroepen of religies in het algemeen. Het gaat om de extremistische individuen die angst en haat zaaien en die vaak naarstig op zoek zijn medestanders te vinden. Dit gaat het beste "In naam van", dat blijkt helaas uit inmiddels vele voorbeelden;
  • Geef iedereen een kans tot het onderdeel uit kunnen maken van een leefgemeenschap. Een groep, een straat, een buurt, een dorp, een cultuur. Met respect en positieve normen en waarden. Buitensluiten voedt extremisme en het afzetten tegen de leefgemeenschap. Rijk een hand, help de medemens met de integratie in de maatschappij;
  • Om je als bevolkingsgroep of aanhanger van een religie niet in een hoek te laten zetten door de daden van een individu. Leef je leven goed. Blijf goede voorbeelden delen en wees onderdeel van de maatschappij. Draag je steentje hiervoor bij en ga waar mogelijk mee in de geldende omgangsvormen en gewoontes. Sommige mensen zijn boos. Je voelt dit misschien als projectie op jou, maar als jij het goed doet en het goede voorbeeld geeft aan anderen, dan treft jou geen enkele blaam. Een bevolkingsgroep mag nooit worden afgerekend op de daden van een individu!;
  • Help mensen met extreme meningen te voeden met achtergronden van waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Help ze met nuanceren en te kijken naar oorzaak en gevolg;
  • Wees positief, geloof in jezelf als onderdeel van een groter geheel. Dit geheel is positief te beïnvloeden en elke dag is weer een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe kans. Verbind jezelf met anderen die je kunnen en willen helpen. Je bent niet alleen.

We wonen allemaal op een en dezelfde aarde, in hetzelfde land, in dezelfde maatschappij. Je zou kunnen zeggen: Met positieve inzet van jou als lezer van dit artikel, met je eigen biologisch perspectief, met de verschillende inzichten en achtergronden bij elkaar van alle lezers, zijn positieve interventies mogelijk om de wereld van nu te helpen kantelen. Om onze jeugd gezond groot te laten worden, met begrip voor elkaar en met voldoende vertrouwen in zichzelf!

Alles heeft verband met elkaar! Delen van dit artikel wordt uiteraard op prijs gesteld.

TH 2017