Blog: Onbevangen zijn met een scherpe blik van verwondering

24. jul, 2019

Kijk om je heen, luister en voel. De wereld om ons heen is in verandering en met de dag gaat dit sneller. Veel mensen van de oudere generaties en de vele generaties daarvoor zijn opgegroeid met een soort besef dat de wereld om je heen "maakbaar" is. Ook nu leeft die gedachte nog bij velen. De gedachte dat je de wereld en je omgeving naar je hand kunt zetten als je op een bepaalde manier leeft, communiceert of handelt. Deels schotelen "voorbeelden" dit voor, deels komt het voort uit religies (of uit de manier waarop de predikers uit die religies houvast en steun proberen te geven) en deels komt het uit kapitalistische drang of "ego" (in deze context bedoeld als goed voor jezelf opkomen, het goed willen regelen voor je eigen verdienmodel of mensen in je gezichtsveld). Voor mij zijn het de overblijfselen van het oude denken. Er was in vroegere tijden minder overzicht over het geheel. Er waren minder bronnen en de bronnen waarvan gebruik werd gemaakt, werden al snel voor waar aangenomen.

Dit klinkt voor mij eigenlijk heel logisch. De wereld was kleiner en overzichtelijker. je had invloed op wat je kon beheersen en dat stuk werd dicht getimmerd. De stukken daarnaast werden door anderen naar hun hand gezet en zo bleef er veel in evenwicht. Ieder in zijn eigen hokje, tenzij iemand boven het maaiveld uit stak of de grenzen van zijn of haar hokje overschreed. Dan was er herrie in de tent. Zo ontstonden vele oorlogen, maar deden ook andere verschrikkelijke gebeurtenissen als heksenverbrandingen zich voor. Alles wat anders was/ Mensen die anders dachten: Dat kon niet, mocht niet of was eng. Het systeem binnen een hokje maakte korte metten met anders denkenden en zo was er weer overzicht en beheersing naar eigen maatstaven. Het voelde waarschijnlijk voor de meeste mensen nog comfortabel ook.

Wat een uitdaging is het dan nu. Er gebeurt niet alleen veel in de wereld om ons heen, maar de technologische ontwikkeling gaat ook telkens sneller. Prikkels nemen toe. Er is een onuitputtelijke hoeveelheid bronnen, meningen en interpretaties van bijna alles wat op ons pad komt. Een hele uitdaging voor mensen die denken in termen van "goed of slecht" of van "wij - zij". Wil je de wereld naar je hand blijven zetten? De wereld om je heen blijven beheersen in vastgelegde systemen en afspraken? Kinderen op scholen louter aanbieden wat van achter een bureau voor het eigen systeem is bedacht? Het werkt niet meer en we zien de effecten in de gehele maatschappij. Dit is niet alleen aan de orde in Nederland, maar in een groot deel van de wereld. Oplossingen worden nog steeds veelal gezocht in het oude denken. Eigen regie, controle en overzicht houden over het voor jou bekende en je eigen straatje schoon blijven vegen door de schuld van iets elders neer te leggen, geeft veel mensen blijkbaar nog steeds een goed gevoel.

Voor mij werkt dit niet. Wat er nodig is, is echte verbinding met elkaar van mens tot mens, van mens tot dier, van mens tot de aarde die ons in leven houdt. Vreemde gedachte eigenlijk dat wij de aarde zouden willen beheersen. In mijn gedachte begint het bij de aarde. Die maakt mede mogelijk dat we hier zijn. Dat we hier iets mogen doen. Dat we mogen helpen bouwen aan een wereld waarin alles verbonden is met elkaar. Een wereld van inclusie, van vrijheid, van verwondering zonder oordeel. De hokjes of lijntjes voorbij. Begrenzingen zijn nauwelijks nog mogelijk en geven zoveel negatieve energie. Een wereld met vrede, veiligheid, kansen en plezier, waarop we ruimte kunnen ervaren doordat we onszelf mogen zijn. In of boven het maaiveld uit, het is allemaal goed. Ruimte krijgen om te groeien, individueel en met anderen, zorgt voor meer acceptatie van hoe het is, maar ook voor hoe het zo gekomen is en voor het besef dat we mee kunnen bouwen aan een mooie wereld van morgen. Een wereld die we niet zullen kunnen beheersen, maar die we, elk met inzet van onze eigen talenten, wel zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Om buiten de gebaande paden te leren gaan, gun ik je de juiste mensen in je omgeving. Iedereen kent ze wel. Als je in ze gelooft, komen ze vanzelf op je pad. Voorbeelden van deze tijd, mensen die goed doen in hun buurt of binnen hun familie, mensen die zich inzetten voor de zorg of het onderwijs, mensen die in de media of in de politiek het verschil willen maken, bloggers, vloggers of verspreiders van goede voorbeelden. Mensen die geven om de medemens, om dieren, om de aarde. Elke dag is een nieuwe werkelijkheid. Heb vertrouwen en geniet ook van "onbevangen" kunnen zijn, maar altijd met een scherpe blik van verwondering.